ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2014 - 2015
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΦΒ050.4 Cynthia Freeland: Μα είναι αυτό Τέχνη;
Cynthia Freeland: “But is it Art?”
Κ. Μπαντινάκη (Α)
ΦΓ083.1 Ράσελ: Τα προβλήματα της Φιλοσοφίας
Russell: The Problems of Philosophy
Μ. Βενιέρη (Α)
ΦΑ004.1 Φιλοσοφία του Νου: Κείμενα
Philosophy of Mind: Texts
Γ. Μαραγκός (Α)
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  Στ. Τσινόρεμα (Υ)
Φ120 Λογική  
Logic
Γ. Μαραγκός (Υ)
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία
Ethics
Κ. Ανδρουλιδάκης (Υ)
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
History of Ancient Philosophy
Χλ. Μπάλλα (Υ)
ΦΑ204.1 Φιλοσοφία της Αντίληψης
Philosophy of Perception
Μ. Βενιέρη (Π)
ΦΒ250.16 Ζητήματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας της Τέχνης
Issues in Contemporary Philosophy of Art
Κ.Μπαντινάκη (Π)
ΦΓ276.4 Νεύτωνας: Επιστήμη και Θρησκεία
Newton: Science and Religion
Σπ. Τέγος (Π)
ΦΒ242 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Δικαίου
Introduction to Philosophy of Law
Κ. Κουκουζέλης (Π)
ΦΒ250.17 Αισθητική, Τέχνη και Μητροπολιτικός Πολιτισμός
Aesthetics, Art  and Metropolitan Culture
K. Βασιλείου (Π)
ΦΓ377.3 Ζητήματα της ηθικής του Κάντ
Issues in Kant’s Moral Philosophy
Κ. Ανδρουλιδάκης (Σ)
ΦΒ334.3 Ηθική των Ζώων
Animal Ethics
Κ. Σαργέντης (Σ)
ΦΓ376.6
ή
ΚΚΑ410
Ρουσσώ: Κοινωνικό Συμβόλαιο
Rousseau: The Social Contract
Κ. Κουκουζέλης (Σ)
ΦΒ350.8 Το Υψηλό: από τη Φύση στην Ψηφιακότητα
The Sublime: From Nature to Digitality
Κ. Βασιλείου (Σ)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

KΨΑ 050 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι
Introduction in Phycology I
Τσούρτου Β. (Υ)
ΚΨΑ053
ή
ΚΔΒ150
Μαζί και πέρα από τους Baldwin, Freud,Piaget  και Vygotsky
Together and beyond Baldwin, Freud, Piaget and Vygotsky
Κουγιουμουτζάκης Ι. (Π)
ΚΨΒ364 Κοινωνικές – πολιτισμικές επιδράσεις στη συναισθηματική ανάπτυξη
Social, cultural impact in emotional development
Τσούρτου Β. (Σ)
ΚΨΒ365
ή
ΚΨΑ356
Σχέσεις φτώχειας και ψυχολογικής ανάπτυξης
Poverty and phychological development interaction
Κουγιουμουτζάκης Ι. (Σ)
ΚΨΓ354 Η ανάπτυξη της συμβολικής λειτουργίας των εικόνων
Development in symbolic function of images
Σταματοπούλου Δ. (Σ)
ΚΔΒ490 Ψυχολογία των Συναισθημάτων:
Η Λειτουργία της ενσυναίσθησης στην Τέχνη
Psychology of Emotions: The function of embassy in Art
Σταματοπούλου Δ. (Σ)
ΚΨΒ383 Κοινωνικές διακρίσεις και κανονιστικά όρια
Social discrimination and normative standards
Ιατρίδης Τ. (Σ)
KKA100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Υ)
Introduction in Sociology
Παναγιωτόπουλος
Ν.
(Υ)
ΚΚΑ430 Άτομο και Ατομικισμός στη Διαδικασία Πολιτισμού
Individual and Individualism in the Process of Culture
Γεωργούλας Α. (Σ)
ΚΚΓ131
ή
ΚΚΒ115
Πολιτική Κοινωνιολογία
Political Sociology
Βαφέας Ν. (Π)
ΚΚΓ107 Εθνογραφία του υλικού πολιτισμού
Ethnography of Material Culture
Τσαντηρόπουλος Ά. (Π)
ΚΚΓ110 Ανθρωπολογία του Κινηματογράφου
Anthropology of cinema
Νικολακάκης Γ. (Π)
ΚΚΒ418
ή
ΚΚΓ430
Ειδικά θέματα ιστορικής και πολιτικής Κοινωνιολογίας
Topics of Historical and Political Sociology
Βαφέας Ν. (Σ)
ΚΚΑ413 Κοινωνιολογία της κρίσης
Sociology of the crisis
Παναγιωτόπουλος Ν. (Σ)
ΚΔΓ495
ή
ΚΔΒ440
Ζητήματα της σύγχρονης οικογένειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
Modern Family Issues (Greece and Europe)
Κακλαμάνη Στ. (Σ)
ΚΔΓ504
ή
ΚΚΒ442
Ζητήματα μετανάστευσης στη σύγχρονη Ελλάδα
Immigration Issues in Modern Greece
Κακλαμάνη Στ.  
ΚΚΓ409 Ανθρωπολογία της διατροφής και της κουζίνας
Anthropology of alimentation and cooking
Νικολακάκης Γ. (Σ)
ΚΚΑ423 Πολιτισμός, κοινωνία, υποκείμενο: διάλογοι ανθρωπολογίας – ψυχανάλυσης
Culture, society, man: dialogues in anthropology and psychoanalysis
Τσαντηρόπουλος Ά (Σ)
ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία*
Teaching Methodology                                                      
Κατσαρού Ε. (Υ)
ΚΠΑ031 Η ελληνική εκπαίδευση στον οθωμανικό χώρο : το παράδειγμα της γυναικείας εκπαίδευσης (19ος αι.-1922)
Greek Education in Ottoman Empire: the paradigm of women's education (19th century - 1922)
Δαλακούρα Αικ. (Π)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση
Teaching Exercise
Κατσαρού Ε. (Π)
*Παρακολουθείται από τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου και πάνω

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2014 - 2015
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΦΑ000.1 Αρχαία Επιστημολογία
Ancient Epistemology
A. Λέμπεντεφ (Α)
ΦΓ094.1 Ηθική και Χαρακτήρες στην Κλασική Περίοδο [Φιλοσοφική Μετάφραση] (17ος- 18ος αι.)
Characters in Moral Philosophy  [Philosophical Translation](17th – 18th cent.)
Σπ. Τέγος (Α)
ΦΑ003.2 Φιλοσοφία, Γλώσσα και Επιστήμες: Μετά τον εμπειρισμό
Philosophy, Language and Science: After empiricism
Στ. Τσινόρεμα (Α)
ΦΒ050.5 Αισθητική και Ηθική Αξία
Aesthetic and Moral Value
Κ. Μπαντινάκη (Α)
Φ110 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης
Introduction to the Philosophy of Science
Παν. Θεοδώρου (Υ)*
Φ140 Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
Social and Political Philosophy
Κ. Κουκουζέλης (Υ)
Φ180 Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας
History of Modern Philosophy
Μ. Βενιέρη (Υ)
ΦΑ201.8 Εισαγωγή στον Αριστοτέλη
Introduction to Aristotle
Χλ. Μπάλλα (Π)
ΦΑ201.7 Από τον Hegel στον Nietzsche: Σταθμοί της Φιλοσοφίας του 19ου αι.
From Hegel to Nietzsche: Main Continental Philosophers of the 19th century
Κ. Ανδρουλιδάκης (Π)
ΦΓ276.5 Η Φιλοσοφία του Montesquieu
Montesquieu’s Philosophy
Σπ. Τέγος (Π)
ΦΒ250.18 Πρωτοτυπία και Αυθεντικότητα στην Τέχνη
Originality and Authenticity in Art
Κ. Μπαντινάκη (Π)
ΦΒ235.1 Ζητήματα Ηθικής Φιλοσοφίας και Βιοηθικής
Issues in Ethics and Bioethics
Λ. Παπαδάκη (Π)
ΦΓ296.1 Από τον Αριστοτέλη στον Kant και από εκεί στον Benjamin. Θεωρίες για το έργο τέχνης και την αισθητική σε διαφορετικές εποχές.
From Aristotle to Kant to Benjamin: Theories of art and aesthetic theories
Χρ. Γρηγορίου (Π)
ΦΓ377.4 Ζητήματα της Αισθητικής του Κάντ
Topics in Kant’s Aesthetics
Κ. Ανδρουλιδάκης (Σ)
ΦΑ301.11 Ελευθερία του Λόγου στην Κλασσική Αθήνα: Η Δίκη του Σωκράτη
Freedom of speech in Classical Athens: The Trial of Socrates
Χλ. Μπάλλα (Σ)
ΦΓ365.7 Η Ποιητική του Αριστοτέλη
The Poetics of Aristotle
Χρ. Γρηγορίου (Σ)
ΦΒ357.2 Φιλοσοφική Ανθρωπολογία
Philosophical Anthropology
Γ. Μαραγκός (Σ)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΨΑ051 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ   
Introduction to Psychology II                                     
Ιατρίδης Τ. (Υ)
ΚΨΒ052 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι
Developmental Phychology I
Τσούρτου Β. (Π)
ΚΨΑ372 Στενή και ευρεία κοινωνικοποίηση κατά την ανάπτυξη των εφήβων
Narrow and wide range of socialization during adolescence
Τσούρτου Β. (Σ)
ΚΨΒ382 ή
ΚΨΑ362
Αναπαραστάσεις των κοινωνικών σχέσεων
Representations of societal relations
Ιατρίδης Τ. (Σ)
ΚΔΒ451 ή
ΚΨΑ359
H θεωρία του Merlin Donald   για την καταγωγή του σύγχρονου νου
Τhe theory of Merlin Donald  for the origin of the modern mind
Κουγιουμουτζάκης Ι. (Σ)
ΚΕΑ200 Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Epistemology of Social Sciences                                                   
Γεωργούλας Αντ. (Υ)*
ΚΚΑ110 Κοινωνιολογική Θεωρία
Sociological Theory
Τσαντηρόπουλος Ά. (Υ)
ΚΚΓ140 ή
ΚΚΑ117
Ιστορική Κοινωνιολογία
Historical Sociology
Βαφέας Ν. (Π)
ΚΔΓ160 ή
ΚΚΑ133
Μουσεία: Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
Museums: Anthropological and Sociological approach
Νικολακάκης Γ. (Π)
ΚΠΑ020 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης    
Sociology of Education                                       
Παναγιωτόπουλος Ν. (Υ)
ΚΚΑ132 ή
ΚΚΒ101
Κοινωνιολογική και ανθρωπολογική θεωρία του πολιτισμού
Sociological and Anthropological theory of culture
Γεωργούλας Αντ. (Π)
ΚΚΓ432 Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία της μνήμης
Sociology and Anthropology of memory
Τσαντηρόπουλος Ά (Σ)
ΚΜΑ250 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Introduction in Methodology of Social Studies
Κακλαμάνη Στ. (Π)
ΚΔΓ490 Αυτοοργάνωση, κοινωνική οικονομία και τοπική ανάπτυξη
Self – organization, home economics and regional development
Νικολακάκης Γ. (Σ)
ΚΜΑ550 Εφαρμογές στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας
Applications on quantitative methods of recearch
Κακλαμάνη Στ. (Σ)
ΚΚΒ419 ή
ΚΚΓ433
Κοινωνικό κράτος και κρίση αναπαραγωγής
Welfare state and crisis of reproduction
Παναγιωτόπουλος Ν. (Σ)
ΚΚΑ411 ή
ΚΚΓ403
Κοινωνιολογία του εθνικισμού
Sociology of Nationalism
Βαφέας Ν. (Σ)
ΚΠA042 Αναλυτικό Πρόγραμμα: Θεωρία και Έρευνα
Curriculum: Theory and Research
Κατσαρού Ε. (Π)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση
Teaching Exercise
Κατσαρού Ε. (Π)
ΚΠΒ307 Διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων
Teaching of language lessons
Κατσαρού Ε. (Σ)

*Παρακολουθείται από τους φοιτητές του 4ου εξαμήνου και πάνω

(τελευταία ενημέρωση: 18/02/2015 14:30)