ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2018 - 2019
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΦΒ034.6 Τεχνολογία και Ηθική Στ. Τσινόρεμα (Α)
ΦΓ079.1 Σοπενχάουερ: Αφορισμοί για την Πρακτική Σοφία της Ζωής Λ. Παπαδάκη (Α)
ΦΑ000.4 Καντ: Κριτική του καθαρού Λόγου Γ. Πίσσης (Α)
ΦΓ081.1 Χάνα Άρεντ: Πολιτική, Βία, Επανάσταση Π. Θεοδώρου (Α)
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Μ. Βενιέρη  (Υ)
Φ120 Λογική Π. Θεοδώρου (Υ)
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία Κ. Ανδρουλιδάκης (Υ)
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Χλ. Μπάλλα (Υ)
ΦΒ250.3  Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών: από τον Πλάτωνα έως τον Καντ Κ. Μπαντινάκη (Π)
ΦΑ200.1 Από τον Καντ ώς τον Χέγκελ: Φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού  Γ. Πίσσης (Π)
ΦΒ254.1 Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας (διδακτική επάρκεια) Κ. Καβουλάκος (Π)*
ΦΓ276.7 Η φιλοσοφική ανθρωπολογία του David Hume Σπ. Τέγος (Π)
ΦΒ242 Εισαγωγή στην Φιλοσοφία του Δικαίου Κ. Κουκουζέλης (Π)
ΦΑ200  Γνωσιοθεωρία  Φωτ. Βασιλείου (Π)
ΦΓ296.2 Αισθητικές Προσεγγίσεις της Λογοτεχνίας Θ. Συμεωνίδης (Π)
ΦΒ350.14 Αρχιτεκτονική και Φιλοσοφία Θ. Συμεωνίδης (Σ)
ΦΓ394.1 Θεωρίες αντίστασης στον κυρίαρχο (16ος-18ος αιώνας) Σπ. Τέγος (Σ)
ΦΒ342.6 Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας του Δικαίου: Πόλεμος και Δικαιοσύνη Κ. Κουκουζέλης (Σ)
ΦΑ305 Φιλοσοφία της θρησκείας Μ. Βενιέρη (Σ)
ΦΓ377.7 Ι. Καντ, Δοκίμια φιλοσοφίας της ιστορίας και πολιτικής φιλοσοφίας Κ. Ανδρουλιδάκης (Σ)
ΦΒ330.9 Αρχαία Φιλοσοφία: Πρακτική Φιλοσοφία, Επικούρεια Ηθική Φιλοσοφία Σ. Κουλουμέντας (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας Γ. Ακουμιανάκης  
* Μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας
Εκπαιδευτική Άδεια: κ. Σαργέντης
ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΚΚΑ100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία  Νίκος Βαφέας (Υ)
ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία (διδακτική επάρκεια) Ε. Κατσαρού (Υ)*
ΚΨΑ050 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι Δ. Σταματοπούλου (Υ)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση (διδακτική επάρκεια) Νεκταρία Λιοδάκη (Π)*
ΚΠA020 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (διδακτική επάρκεια) Αντώνης Γεωργούλας (Y)*
ΚΠΓ035 Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης - Οι γυναίκες στην εκπαίδευση (18ος -20ός αιώνας) (διδακτική επάρκεια) Κατερίνα Δαλακούρα (Π)*
ΚΚΑ102 Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία Άρης Τσαντηρόπουλος (Π)
ΚΨΒ081 Κοινωνιο-ψυχολογικές Αναλύσεις της Υποταγής Τ. Ιατρίδης (Π)
ΚΔΓ185 Κοινωνία και Γλώσσα I/ Κοινωνιογλωσσολογία Ι Βασ. Τσάμη (Π)
ΚΔΓ444 Κοινωνία, Γλώσσα και Ταυτότητες Βασ. Τσάμη (Σ)
ΚΨΒ310 Αναπαραστάσεις των Κοινωνικών Σχέσεων Τ. Ιατρίδης (Σ)
ΚΚΑ424 Εθνογραφία του Ελλαδικού Χώρου Άρης Τσαντηρόπουλος (Σ)
ΚΚΑ406 Κοινωνιολογική θεωρία του Πολιτισμού: Βασικά κείμενα  Αντώνης Γεωργούλας (Σ)
ΚΠΓ304 Φασισμός, σχολείο και νεολαία Κατερίνα Δαλακούρα (Σ)
ΚΚΑ411 Κοινωνιολογία του εθνικισμού Νίκος Βαφέας (Σ)
ΚΜΑ551 Εργασιακή Πορεία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στ. Κακλαμάνη
Ν. Λιοδάκη
(Σ)
ΚΔΓ504 Ζητήματα Μετανάστευσης στη Σύγχρονη Ελλάδα Στ. Κακλαμάνη (Σ)
ΚΚΒ404 Ο Εθνογραφικός Κινηματογράφος Γ. Νικολακάκης (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας Ακουμιανάκης Γ.  
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες Ακουμιανάκης Γ.  
* Μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας
Εκπαιδευτική Άδεια: κ. Τσούρτου
ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2018 - 2019
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΦΒ050.3 Η Έννοια του Δημιουργού στην Τέχνη
Κ. Μπαντινάκη (Α) 
ΦΑ003.5 Φιλοσοφία της Γλώσσας
Στ. Τσινόρεμα (Α)
ΦΑ001.11 Σπινόζα: Ηθική
Γ. Πίσσης (Α)
ΦΒ033.1 Διάλογος και απόφαση
Κ. Καβουλάκος (Α) 
ΦΓ064.5 Πλάτων: Γοργίας, Φαίδρος
Χλ. Μπάλλα (Α)
ΦΓ068.2 Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Στ. Κουλουμέντας (Α)
ΦΑ000 Κείμενα Γνωσιοθεωρίας
Φωτ. Βασιλείου (Α)
Φ110 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης
Γ. Πίσσης (Υ)*
Φ140 Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
Κ. Κουκουζέλης (Υ)
Φ180 Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας
Στ. Τσινόρεμα (Υ)
ΦΓ280 Εισαγωγή στη Φαινομενολογική Φιλοσοφία
Π. Θεοδώρου (Π)
ΦΒ250.23 Η Αξιολόγηση του Έργου Τέχνης: φιλοσοφικές προσεγγίσεις
Κ. Μπαντινάκη (Π)
ΦΑ201.12 Σοπενχάουερ: Ο Κόσμος ως Βούληση και ως Παράσταση
Λ. Παπαδάκη (Π)
ΦΒ259 Φιλοσοφία της δράσης Κ. Σαργέντης (Π)
ΦΓ279 Από τον Χέγκελ στον Νίτσε (Φιλοσοφία του 19ου αιώνα)
Κ. Ανδρουλιδάκης (Π)
ΦΓ268.2 Φιλοσοφία και ρητορική, από τους Σοφιστές ως τον Κικέρωνα (διδ. επάρκεια)
Χλ. Μπάλλα (Π)
ΦΑ204 Εισαγωγή στη φιλοσοφία του νου
Μ. Βενιέρη (Π)
ΦΓ276.8 Οι τελετουργίες στη Φιλοσοφία του Διαφωτισμού
Σπ. Τέγος (Π)
ΦΑ201.13 Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας
Στ. Κουλουμέντας (Π)
ΦΑ300.2 Θέματα Φιλοσοφίας του Νου
Φωτ. Βασιλείου (Σ)
ΦΒ250.24 Ενθουσιασμός και ιδιοφυΐα από την αρχαιότητα μέχρι τον 19ο αιώνα Χρ. Γρηγορίου (Π)
ΦΒ350.15 Η έννοια του υψηλού από την αρχαιότητα μέχρι τον εικοστό αιώνα Χρ. Γρηγορίου (Σ)
ΦΒ340.6 Ορθολογικότητα και δημοκρατία
Κ. Καβουλάκος (Σ)
ΦΒ335.1 Άμβλωση και Ηθική
Λ. Παπαδάκη (Σ)
ΦΓ377.8 Ζητήματα της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας του Καντ
Κ. Ανδρουλιδάκης (Σ)
ΦΒ334.3 Ηθική των Ζώων: Θεωρίες ηθικών δικαιωμάτων
Κ. Σαργέντης (Σ)
ΦΑ310.4 Ζητήματα μεθόδου στην ιστορία της φιλοσοφίας (16ος-18ος αι.)
Σπ. Τέγος (Σ)
ΦΓ395.2 Δίκαιο και Λογοτεχνία
Κ. Κουκουζέλης (Σ)
ΕΠΛ003 Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης Γ. Ακουμιανάκης  
ΕΠΛ004 Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Γ. Ακουμιανάκης  
*Το μάθημα δηλώνεται μόνο  από φοιτητές 2ου έτους και πάνω

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΚΕΑ200 Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών Αντώνιος Γεωργούλας (Υ)
ΚΚΑ110 Κοινωνιολογική Θεωρία Άρης Τσαντηρόπουλος (Υ)
ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης (διδ. επάρκεια) Κατερίνα Δαλακούρα (Υ)**
ΚΨΑ051 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ Τ. Ιατρίδης (Υ)
KKA131 Μουσεία: Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις (διδ. Επάρκεια) Γ. Νικολακάκης (Π)
ΚΨΒ053 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ Β, Τσούρτου (Π)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση (διδ. επάρκεια) Νεκταρία Λιοδάκη (Π)
ΚΚΒ115 Πολιτική Κοινωνιολογία Νίκος Βαφέας  (Π)
ΚΜΑ250 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών Στ. Κακλαμάνη (Π)
ΚΚΓ110 Ανθρωπολογία του Κινηματογράφου Γ. Νικολακάκης (Π)
ΚΔΓ186 Κοινωνία και Γλώσσα ΙΙ / Κοινωνιογλωσσολογία ΙΙ  Βασ. Τσάμη (Π)
EAΓ100 Εργαστήριο Ακαδημαϊκής Γραφής*** Νεκταρία Λιοδάκη (Ε)
ΚΨΒ380

Κοινωνικές Διακρίσεις και Κανονιστικά Όρια

Τ. Ιατρίδης (Σ)
KKA434 Ανθρωπολογικές Θεωρήσεις του Πολιτισμού: Βασικά Κείμενα Άρης Τσαντηρόπουλος (Σ)
ΚΚΑ433 Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών: Βασικά Κείμενα (διδ. επάρκεια) Αντώνης Γεωργούλας (Σ)
ΚΠΒ317 Ιστορία και σχολική Ιστορία (διδ.επάρκεια) Κατερίνα Δαλακούρα (Σ)
ΚΚΓ418 Ειδικά θέματα Ιστορικής Πολιτικής Κοινωνιολογίας Νίκος Βαφέας (Σ)
ΚΜΑ550 Εφαρμογές στις Ποσοτικές Μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών Έρευνας Στ. Κακλαμάνη (Σ)
ΚΨΒ379 Ψυχοκοινωνική συγκρότηση της ταυτότητας στην εφηβεία Β. Τσούρτου (Σ)
ΚΠΒ307      Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων  (διδ.επάρκεια) Ελένη Κατσαρού (Σ)
ΠΑΙΣ000 Πρακτική Άσκηση Β. Τσούρτου / Τ. Ιατρίδης (Α)
ΕΠΛ003 Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης Γ. Ακουμιανάκης  
ΕΠΛ004 Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Γ. Ακουμιανάκης  

** Το μάθημα αυτό είναι κατ' επιλογήν υποχρεωτικό. Πρέπει να περάσετε ή αυτό ή το ΚΠΑ020 του κ. Γεωργούλα που προσφέρεται κατά το χειμερινό εξάμηνο κάθε έτους
*** Το μάθημα  ΕΑΓ100 δηλώνεται ΜΟΝΟ από φοιτητές 3ου εξαμήνου και πάνω

(τελευταία ενημέρωση: 19/02/2019 16:15)