ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2011 - 2012

Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΦΒ034.3 Το φαινόμενο της αντικειμενοποίησης
Objectification
Λίνα Παπαδάκη (Α)
ΦΑ001.2 Η θέση του ανθρώπου στον κόσμο Πάνος Θεοδώρου (Α)
ΦΒ040.2 Πλάτωνας:  «Πολιτεία» Κώστας Καβουλάκος (Α)
ΦΓ077.1 Κάντ: Κριτική του καθαρού Λόγου  (Ι) Κώστας Σαργέντης (Α)
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  Κώστας Ανδρουλιδάκης (Υ)
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία Κώστας Σαργέντης (Υ)
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Χλόη Μπάλλα (Υ)
ΦΑ202
ΚΕΑ210
Γνωσιοθεωρία Γιώργος Μαραγκός (Π)
ΦΑ202.2 Κάντ: Θεωρητική Φιλοσοφία Γιώργος Μαραγκός (Π)
ΦΓ280.2
ΚΕΑ245
Εισαγωγή στη Φαινομενολογία του Ε. Χούσερλ Παναγιώτης Θεοδώρου (Π)
ΦΓ276 Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός Σπύρος Τέγος (Π)
ΦΑ201.2 Ιδεαλισμός και Ρεαλισμός στον Hegel Στ. Ταβουλάρης (Π)
ΦΒ250.8 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Αισθητική Δημήτρης Αγγελής (Π)
ΦΓ366.3 Στωϊκή Ηθική Ανδρέας Λέμπεντεφ (Σ)
ΦΓ380 Αισθητική Ερμηνεία Νεοελληνικών Λογοτεχνικών Κειμένων Δημήτρης Αγγελής (Σ)
ΦΑ301.7 Πλωτίνος και Νεοπλατωνισμός Στ. Ταβουλάρης (Σ)
ΦΒ353.1
ΚΕΑ545
Καντ: Φιλοσοφία της Ιστορίας Κώστας Ανδρουλιδάκης (Σ)
ΦΒ330.5 Ηθική Επιστημολογία: Ο Νατουραλισμός στην Ηθική Θεωρία Σταυρούλα Τσινόρεμα (Σ)

Τα μαθήματα φιλοσοφίας που αναγράφουν και κωδικούς ΚΕΑ…. , προσφέρονται και για την κατεύθυνση του ΘΕΜΚΕ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
KΨΑ 050 Τσούρτου Β.  Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι (Υ) (Π)
ΚΨΒ 054 Κουγιουμουτζάκης Ι.  Οι ρίζες της ανθρώπινης σκέψης (Π)
ΚΨΒ 081 Ιατρίδης Τ. Κοινωνιο-ψυχολογικές αναλύσεις της υποταγής (Π)
ΚΨΒ 097 Βιταλάκη Ε. Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Π)
ΚΨΒ 397 Βιταλάκη Ε. Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη (Σ)
ΚΨΒ 356 Τσούρτου Β. Ο ρόλος των συναισθημάτων στη γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου (Σ)
ΚΨΒ 382 Ιατρίδης Τ. Αναπαραστάσεις των κοινωνικών σχέσεων (Σ)
ΚΨΑ 380 Σταματοπούλου Δ. Θεωρίες Φαντασίας (Σ)
ΚΨΑ 352 Κουγιουμουτζάκης Ι. Η μίμηση στην ανθρώπινη εξέλιξη και ανάπτυξη (Σ)
KKA 100 Παναγιωτόπουλος Ν. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Υ) (Π)
ΚΚΑ 101 Tσαντηρόπουλος Ά. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Π)
ΚΚΓ 131 Βαφέας Ν. Πολιτική Κοινωνιολογία  (Π)
ΚΚΓ 147 Νικολακάκης Γ. Κινηματογράφος και πολιτική (Π)
ΚΔΓ 502 Νικολακάκης Γ. Μορφές αυτο-οργάνωσης και κοινωνικής οικονομίας  (Σ)
ΚΚΒ 415 Παναγιωτόπουλος Ν. Κοινωνιολογία της Κρίσης Αναπαραγωγής των Τάξεων  (Σ)
ΚΚΓ 410 Τσαντηρόπουλος Α. Φωτογραφία και κοινωνία (Σ)
ΚΠΑ 002 Κατσαρού Ε. Διδακτική Μεθοδολογία  (Υ)* (Π)
ΚΠΒ 009 Παρασκευάς Παν. Διδακτική της Ιστορίας στη Δ.Ε.: θεωρητικό πλαίσιο (Π)
ΚΠΒ 010 Ζέκας Χρ. Διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Π)
ΚΠΓ 030 Λεζέ Ευαγγελία Μετανάστευση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Π)
ΚΠΑ 331 Δαλακούρα Αικ. Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνικό χώρο (Σ)
ΚΠΓ 331 Λεζέ Ευαγγελία Διαπολιτισμική Εκπαίδευση I (Σ)
ΚΠΓ 310 Ζέκας Χρήστος Η Διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας: Εργαστηριακές Ασκήσεις (Σ)
ΚΠΒ 311 Παρασκευάς Παν. Διδακτική της Ιστορίας στο Γυμνάσιο. Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές Διδακτικής και Αξιολόγησης (Σ)
Τα μαθήματα φιλοσοφίας που αναγράφουν και κωδικούς ΚΕΑ…. , προσφέρονται και για την κατεύθυνση του ΘΕΜΚΕ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2011 - 2012

Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΒ050.2 Richard Wollheim. Η τέχνη και τα αντικείμενά της Κατερίνα Μπαντινάκη (Α)
ΦΓ074.1 Θέματα Νεότερης Φιλοσοφίας Σπύρος Τέγος (Α)
ΦΑ002.2 Κάντ: Κριτική του καθαρού Λόγου (ΙΙ)
Kant: Critique of Pure Reason (2)
Κώστας Σαργέντης (Α)
Φ110 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης Πάνος Θεοδώρου (Υ)*
Φ120 Λογική – Logic Γιώργος Μαραγκός (Υ)
Φ140 Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία – Social and political philosophy Κώστας Καβουλάκος (Υ)
Φ180 Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας
History of Modern Philosophy
Μαρία Βενιέρη (Υ)
ΦΒ235.1 Ζητήματα Ηθικής Φιλοσοφίας και Βιοηθικής
Ethical and Bioethical Issues
Λίνα Παπαδάκη (Π)
ΦΓ284.1 Φιλοσοφικά Ρεύματα του 20ου αι. (Φιλοσοφία της Ζωής, Φαινομενολογία, Υπαρξισμός)- Continental Philosophy of the 20th century Κώστας Ανδρουλιδάκης (Π)
ΦΒ250.9 Ιστορία Αισθητικών Θεωριών: Η Γερμανική Αισθητική Παράδοση Κατερίνα Μπαντινάκη (Π)
ΦΒ241.3 Θεμέλια της Κοινωνικής Κριτικής στον 20ο αι. - Foundations of social critique in the 20th century Κώστας Καβουλάκος (Π)
ΦΓ276.1 Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:
Θρησκεία και Πολιτική
Σπύρος Τέγος (Π)
ΦΑ220.1 Φιλοσοφία της Αντίληψης
Philosophy of Perception
Μαρία Βενιέρη (Π)
ΦΓ265 Εισαγωγή στον Αριστοτέλη Γιώργος Καραμανώλης (Π)
ΦΓ264 Εισαγωγή στον Πλάτωνα - Introduction to Plato Χλόη Μπάλλα (Π)
ΦΒ240.6 Πολιτική Ελευθερία Κώστας Κουκουζέλης (Π)
ΦΓ278.2 Από τον Καντ ως τον Χέγκελ: Θεωρητική Φιλοσοφία 
From Kant to Hegel: Theoretical Philosophy
Γιάννης Πίσσης (Π)
ΦB250.10 Το ζήτημα της καλλιτεχνικής δημιουργίας κατά τον 18ο αιώνα:  ιδιοφυία και πρωτοτυπία στην τέχνη Χρήστος Γρηγορίου (Π)
ΦΒ350.6 Kant και Schiller: καλαισθησία και τέχνη Χρήστος Γρηγορίου (Μιχελή) (Σ)
ΦΓ364.9 Πλάτων: Ευθύφρων - Μένων Γιώργος Καραμανώλης (Σ)
ΦΑ301.8 Το Φιλοσοφικό Πρόβλημα της Δημιουργίας του Κόσμου - The problem of creationism in ancient philosophy Χλόη Μπάλλα (Σ)
ΦΑ301.9 Καντ: Θέματα της Μεταφυσικής των Ηθών -Topics from Kant's Metaphysics of Morals Κώστας Ανδρουλιδάκης (Σ)
ΦΒ354.1 Αγωγή και Πολιτική στον Ρουσσώ Κώστας Κουκουζέλης – Κατερίνα Δαλακούρα (Σ)
ΦΓ365.5 Αριστοτέλης, τα Μετά τα Φυσικά, Βιβλίο A Ανδρέας Λέμπεντεφ (Σ)
ΦΓ378.2 Εισαγωγή στον Χέγκελ - Introduction to Hegel Γιάννης Πίσσης (Σ)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΨΑ 051 Σταματοπούλου Δ. Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ (Υ) (Π)
ΚΨΒ 080 Ιατρίδης Τ. Κοινωνική Ψυχολογία των προκαταλήψεων (Π)
ΚΨΒ 098 Βιταλάκη Έ. Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και «Σημαντικών Άλλων» (Π)
ΚΨΒ 398 Βιταλάκη Ε. Σχέσεις και επικοινωνία σχολείου και οικογένειας (Σ)
ΚΨΒ 357 Τσούρτου Β. Η ανάπτυξη της αντίληψης και της μνήμης στα βρέφη και στα νήπια (Σ)
ΚΨΑ 361 Ιατρίδης Τ. Πειραματικά υποδείγματα στην Κοινωνική Ψυχολογία (Σ)
ΚΨΑ 353 Κουγιουμουτζάκης Ι. Η θεωρία της έμφυτης διυποκειμενικότητας (Σ)
ΚΨΓ 361 Σταματοπούλου Δ. Το δίπολο ντροπή-τιμή στην πολιτισμική Ψυχολογία του Εαυτού (Σ)
ΚΕΑ 200 Γεωργούλας Α.   Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών (Υ)* (Π)
ΚΜΑ 250 Κακλαμάνη Στ. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών  (Π)
ΚΚΑ 110 Τσαντηρόπουλος Άρ. Κοινωνιολογική Θεωρία (Υ) (Π)
ΚΠΑ 020 Παναγιωτόπουλος Ν. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Υ) (Π)
ΚΕΑ 540 Καβουλάκος Κ. Θεμέλια της Κοινωνικής Κριτικής στον 20ο αι. (Π)
ΚΚΑ 440 Νικολακάκης Γ. Ο ξένος, η Περιπλάνηση και το Ταξίδι (Σ)
ΚΚΒ
ή
ΚΠΑ
403

322
Γεωργούλας Α.  Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών (Σ)
ΚΚΓ 404 Παναγιωτόπουλος Ν. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας (Σ)
ΚΠΒ 003 Κατσαρού Ε. Διδακτική Άσκηση (Α)
ΚΠΒ 008 Κατσαρού Ε. Διδακτική Γλώσσας (Π)
ΚΠΒ 011 Ζέκας Χρ. Διδακτική της Λογοτεχνίας (Π)
ΚΠΒ
ή
ΚΠΓ
012

022
Παρασκευάς Π. Επιστημονική Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας στο σχολείο της Δ.Ε.: συμπτώσεις και αποκλίσεις σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο (Π)
ΚΠΑ
ή
ΚΠΓ
032

021
Δαλακούρα Κ. Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση στην ελληνική εκπαίδευση στον 20ο αιώνα (Π)
ΚΠΓ 031 Λεζέ Διαπολιτισμική Διδακτική και Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα (Π)
ΚΠΓ 332 Λεζέ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ΙΙ (Σ)
ΚΠΒ 312 Παρασκευάς Π. Διδακτική της Ιστορίας στο Λύκειο: μαρτυρίες, ειδικά θέματα, πρακτικές εφαρμογές στη διδασκαλία και την αξιολόγηση (Σ)
ΚΠΑ 332 Δαλακούρα Κ. Ιστοριογραφία της Εκπαίδευσης (1960-2011) (Σ)
ΚΠΒ 313 Ζέκας Χρ. Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας (Σ)
ΚΠΓ 321 Δαλακούρα - Κουκουζέλης Αγωγή και Πολιτική στον Ρουσσώ (Σ)

* Παρακολουθείται από τους φοιτητές του 4ου εξαμήνου και πάνω

(τελευταία ενημέρωση: 07/03/2012 15:00)