ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2016 - 2017
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΦΒ051.2 ή ΦΑ003.4 Λογοτεχνία και Φιλοσοφία: Φιλοσοφικά Ζητήματα
Literature and Philosophy: Philosophical Issues
Κ. Ανδρουλιδάκης (Α)
ΦΑ000.3 ή ΦΓ 094 Νεώτερη Φιλοσοφία: Οντολογία, Γνωσιοθεωρία (κλασικά κείμενα) Δασκαλάκη Μαρία (Α)
ΦΓ090 Αρχαία Φιλοσοφία: κλασικά κείμενα Πεχλιβανίδης Χρήστος (Α)
ΦΓ077.5 ή ΦΒ031 Καντ: Θεωρία της αρετής
Kant: Theory of virtue
Σαργέντης (Α)
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Introduction to Philosophy 
Μ. Βενιέρη (Υ)
Φ120 Λογική
Logic
Π. Θεοδώρου (Υ)
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία
Ethics
Στ. Τσινόρεμα (Υ)
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
History of Ancient Philosophy
Χλ. Μπάλλα (Υ)
ΦΑ205.1 ή ΦΓ278 Φιλοσοφία της Θρησκείας
Philosophy of Religion
Κ. Ανδρουλιδάκης (Π)
ΦΓ281 ή ΦΑ201.3 Εισαγωγή στο Είναι και Χρόνος του Μάρτιν Χάιντεγκερ Π. Θεοδώρου (Π)
ΦΒ254.1 ή ΚΠΑ015 «Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας» *
“Philosophy of Culture and Education”
Κ. Καβουλάκος (Π)
ΦΒ254.2 ή ΦΓ276.6 Αστικός πολιτισμός και ηθική κοινότητα στον Σκωτικό διαφωτισμό
Urban culture and moral community in Scottish enlightenment
Σπ. Τέγος (Π)
ΦΓ265.2 ή ΦΒ230.7 Ηθική ψυχολογία του Αριστοτέλη
Ethic psychology of Aristotle
Α. Λέμπεντεφ (Π)
ΦΒ250.6 ή ΦΓ293 «Κλασικισμός» και «Ρομαντισμός» στην Ιστορία της Αισθητικής Χρ. Γρηγορίου (Π)
ΦΒ350.11 ή ΦΓ383 Η φύση του αισθητικού βιώματος
The nature of aesthetic experience
Κ. Μπαντινάκη (Σ)
ΦΒ360 ή ΦΑ315.2 ή ΚΚΑ434 Υποκειμενικότητα, συνείδηση και πολιτική πράξη
Subjectivity, Consciousness, and Political Praxis
Κ. Καβουλάκος (Σ)
ΦΒ331 ή ΦΓ393 Κανονιστική Ηθική (Σεμινάριο). Κ. Σαργέντης (Σ)
ΦΑ302.4 ή ΦΓ364.12 Πλατωνική επιστημολογία ("Θεαίτητος")
Platonic Epistimology
Α. Λέμπεντεφ (Σ)
ΦΒ 350.10 ή ΦΓ 364 Η Τέχνη στην Πολιτεία του Πλάτωνα Χρ. Γρηγορίου (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας
Advanced word processing issues and literature management
Γ. Ακουμιανάκης (Π)
* Μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

KΨΑ050 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι
Introduction in Phycology I
Σταματοπούλου Δ. (Υ)
ΚΨΒ052 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι *
Developmental Psychology I
Τσούρτου Β.
ΚΨΑ364 ή KΨΒ384 Η φύση της προκατάληψης
On “The nature of prejudice”
Ιατρίδης Μ. (Σ)
ΚΨΒ369 Η κατανόηση της κοινωνικής δράσης (social acting) κατά την παιδική και εφηβική ηλικία
Understanding of social acting in childhood and adolescence
Τσούρτου Β. (Σ)
ΚΨΒ373 To δέος ως συναίσθημα Σταματοπούλου Δ. (Σ)
KKA100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Υ)
Introduction in Sociology
Βαφέας Ν. (Π)
ΚΚΑ102 Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία
Issues in Contemporary Anthropological Theory
Τσαντηρόπουλος Άρ. (Π)
KKΓ119 ή ΚΚΒ130 Ιστορία και Ανθρωπολογία της μουσικής Νικολακάκης Γ. / Στρουμπάκης Μ. (Π)
ΚΚΓ143 ή ΚΚΑ123 Ιστορική Ανθρωπολογία Μαμουλάκη Έλενα (Π)
ΚΠΓ005 Εκπαιδευτική Πολιτική Αλεξάκης Εμμ. (Π)
ΚΚΓ407 ή ΚΚΑ424 Εθνογραφία του Ελλαδικού Χώρου Τσαντηρόπουλος Α. (Σ)
ΚΚΒ404 ή ΚΚΓ447 Ο Εθνογραφικός Κινηματογράφος Νικολακάκης Γ. (Σ)
KKB405 ή ΚΚΑ433 Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών: Βασικά κείμενα
Sociology of educational theories: Basically  texts
Γεωργούλας Αντ, (Σ)
KKΑ432 ή
ΚΚΒ406
Κοινωνιολογική θεωρία του πολιτισμού: Βασικά κείμενα Γεωργούλας Αντ. (Σ)
ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία *
Teaching Methodology
Κατσαρού Ε. (Υ)+
ΚΠΑ004 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική *
Introduction to Pedagogy
Λιοδάκη Νεκτ. (Π)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση *
Teaching Practicum
Λιοδάκη Νεκτ. (Α)
ΚΠΓ035 Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης – Οι γυναίκες στην εκπαίδευση (18ος -20ος αιώνας) * Δαλακούρα Αικ (Π)
ΚΠΑ331 Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνικό χώρο (19οςαι – δεκ.1950) Δαλακούρα Αικ. (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας
Advanced word processing issues and literature management
Ακουμιανάκης Γ. (Π)
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες
Modern data acquisition and processing tools in the social sciences
Ακουμιανάκης Γ. (Π)
* Μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας
+ Παρακολουθείται από τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου και πάνω

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2016 - 2017
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΦΓ068 ή ΦΒ057 Αιδώς και Ανάγκη. Ατομική Βούληση, Πράξη, και Ευθύνη στην Αρχαία Ελλάδα (Bernard Williams) Π. Θεοδώρου (Α)
ΦΑ001.8 ή ΦΒ050.7 Οντολογία της Τέχνης
Ontology of Art
Κ. Μπαντινάκη (Α)
ΦΒ030.4 ή ΦΓ077.6 Ζητήματα της Καντιανής Ηθικής
Issues of Kantian Ethics
Κ. Ανδρουλιδάκης (Α)
ΦΒ032 ή ΦΑ002.5 Προβλήματα Μεταηθικής: Γνώση και Ηθική Στ. Τσινόρεμα (Α)
ΦΑ002.6 ή ΦΓ007 Η θεωρητική φιλοσοφία του Ιμμάνουελ Καντ: Προλεγόμενα (1783)"
Immanuel Kant's theoretical philosophy: Prolegomena (1783)
Φωτ. Βασιλείου (Θέση Κατσαράκη) (Α)
Φ110* Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης
Philosοphy of Science
Π. Θεοδώρου (Υ)
Φ140 Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Κ. Κουκουζέλης (Υ)
Φ180 Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας
History of Modern Philosophy
Κ. Μπαντινάκη (Υ)
ΦΒ253.1 ή ΦΓ277.4 Καντιανή φιλοσοφία της ιστορίας Κ. Σαργέντης (Π)
ΦΓ295.1 ή ΦΑ210.2 Φιλοσοφία του 20ού αι. (Ευρωπαϊκή φιλοσοφία 1900-1950)
European (Continental) Philosophy 1900-1950
Κ. Ανδρουλιδάκης (Π)
ΦΒ250.21 ή ΦΓ295.3 Ηθική και Πολιτική στη Σύγχρονη Αισθητική
Ethics and Politics in Contemporary Aesthetics
Θωμάς Συμεωνίδης (Μιχελή) (Π)
ΦΒ234 ή ΦΓ295.2 Φεμινισμός
Feminism
Λ. Παπαδάκη (Π)
ΦΓ262 ή ΦΑ201.10 Σωκράτης
Socrates
Χλ. Μπάλλα (Π)
ΦΒ255.1 ή ΚΠΒ014 Ειδική διδακτική: Φιλοσοφία για εφήβους (P4C)
Philosophy for Children (P4C) and adolescentes
Στ. Γκαδρής (Θέση για διδ. Εμπειρία) (Π)
ΦΓ274.4 ή ΦΒ257 Η φιλοσοφία των παθών στην κλασική εποχή (Descartes, Hobbes)
Passions in early modern philosophy (Descartes-Hobbes)
Σπ. Τέγος (Π)
ΦΓ374 ή ΦΑ300 Ο ορθολογισμός τον 17ο αιώνα Μ. Βενιέρη (Σ)
ΦΒ357.4 ή ΦΑ316.3 Φιλοσοφική ανθρωπολογία των καλών τρόπων (17ος – 21ος)
Philosophical anthropology of manners, 17th –21st
Σπ. Τέγος (Σ)
ΦΓ366 ή ΦΒ330.8 Ηθική φιλοσοφία του Επικούρου Α. Λέμπεντεφ (Σ)
ΦΓ395 ή ΦΒ350.12 Παραστατικές Τέχνες και Φιλοσοφία
Visual Arts and Philosophy
Θωμάς Συμεωνίδης (Μιχελή) (Σ)
ΦΓ368.2 ή ΦΒ340.5 Θέματα αρχαίας πολιτικής φιλοσοφίας: η έννοια του νόμου Χλ. Μπάλλα (Σ)
ΦΒ334.3 ή ΦΓ395.1 Ηθική των Ζώων Κ. Σαργέντης (Σ)
ΦΒ342.5 ή ΦΑ315.3 Δίκαιο και Λογοτεχνία
Law and Literature
Κ. Κουκουζέλης (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας
Advanced word processing issues and literature management
Ακουμιανάκης Γ. (Π)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΚΨΑ051 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ (Υ)
Introduction to psychology II
 Ιατρίδης Μ. (Υ)
ΚΔΒ491** Ψυχολογία των συναισθημάτων και Εαυτός (Διδ.Επάρκεια)
Psychology of emotions and Self
Σταματοπούλου Δ. (Σ)
ΚΨΒ053 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ (Διδ. Επάρκεια)
Developmental Psychology II
Τσούρτου Β. (Π)
ΚΨΓ356 Τα αρνητικά συναισθήματα στην τέχνη Σταματοπούλου Δ. (Σ)
ΚΨΒ382 Αναπαραστάσεις των κοινωνικών σχέσεων
Representations of societal relations
Ιατρίδης Μ. (Σ)
ΚΨΑ384 ή ΚΨΒ374 Οι ψυχολογικές λειτουργίες που εμπλέκονται στη διεργασία της μάθησης
Psychological functions engaged in learning process
Τσούρτου Β. (Σ)
ΚΕΑ200* Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Epistemology of Social Sciences
Γεωργούλας Α. (Υ)
ΚΚΑ110 Κοινωνιολογική Θεωρία
Sociological Theory
Τσαντηρόπουλος Άρ. (Υ)
ΚΚΑ425 Ανθρωπολογία και Ψυχανάλυση
Anthropology and Psychoanalysis
Τσαντηρόπουλος Αρ. (Σ)
ΚΚΓ140 Ιστορική Κοινωνιολογία Βαφέας Ν. (Π)
ΚΚΑ133 ή ΚΔΓ160 Μουσεία: Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
Museums: Anthropological and sociological approaches
Νικολακάκης Γ. (Π)
ΚΚΑ433 ή ΚΚΒ405 ** Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών: Βασικά κείμενα (Διδ. Επάρκεια)
Sociology of educational theories: Basic texts
Γεωργούλας Αντ. (Σ)
ΚΜΑ250 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Introduction in Methodology of Social Studies
Κακλαμάνη Τ. (Π)
ΚΚΓ411 ή ΚΚΑ443 Το ελληνικό τραγούδι (19ος - 20ος αι.) Εθνομουσικολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις
The Greek song (19th- 20th cent.) Ethnomusicological and historical contributions
Νικολακάκης Γ. (Π)
ΦΒ255.1 ή ΚΠΒ014 Ειδική διδακτική: Φιλοσοφία για εφήβους (P4C) (Διδ. Επάρκεια)
Philosophy for Children (P4C) and adolescents
Γκαδρής Στ. (Π)
ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (διδ. Επάρκεια) Αλεξάκης Εμμ. (Π)
ΚΚΒ421 Εξουσία και εξέγερση στο ελληνικό εθνικό κράτος Βαφέας Ν. (Σ)
ΚΜΑ550 Εφαρμογές στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας
Applications on quantitative methods of research
Κακλαμάνη Τ. (Σ)
ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης
History of Education
Δαλακούρα Αικ. (Υ)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση
Teaching Practicum
Λιοδάκη Νεκτ. (Π)
ΚΠΒ024 Η διδασκαλία ως έρευνα και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. (Διδ. Επάρκεια)
Teaching as researching and the teacher as researcher
Κατσαρού Ελ. (Π)
ΚΠΒ029 Κοινωνιολογία του Σχολείου (διδ. Επάρκεια)
Sociology of School
Λιοδάκη Νεκτ. (Π)
ΚΠΓ322 Σχολική Κοινότητα και Σχολική Ζωή (19ος αιώνας - 1960)
School Community and School Life (19th century - 1960)
Δαλακούρα Αικ. (Σ)
ΚΠΒ307 Διδακτική των γλωσσικών μαθημάτων (Διδ. Επάρκεια)
Language teaching
Κατσαρού Ελ. (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας
Advanced word processing issues and literature management
Ακουμιανάκης Γ. (Π)
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες
Modern data acquisition and processing tools in the social sciences
Ακουμιανάκης Γ. (Π)

* Παρακολουθείται από τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου και πάνω
** Τα σεμινάρια του κ. Γεωργούλα «Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών» και της κ. Σταματοπούλου «Ψυχολογία των συναισθημάτων και Εαυτός» τα οποίο προσφέρονται ως σεμινάρια διδακτικής επάρκειας, δηλώνονται ΜΟΝΟ από φοιτητές που βρίσκονται χρονολογικά μετά το 4ο έτος σπουδών και μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

(τελευταία ενημέρωση: 21/02/2017 16:00)