ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2013 - 2014
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Υ)
Introduction to Philosophy
Τσινόρεμα Σταυρούλα Παράδοση
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία (Υ)
Ethics
Μπαντινάκη Αικατερίνη Παράδοση
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας (Υ)
History of Ancient Philosophy
Μπάλλα Χλόη Παράδοση
ΦΑ001.3 Ντεκάρτ: Στοχασμοί περί της Πρώτης Φιλοσοφίας
Descartes: Meditations on First Philosophy
Βενιέρη Μαρία Άσκηση
ΦΑ201.6 Χέγκελ: Φιλοσοφία του Πνεύματος
Hegel: Philosophy of Spirit
Ανδρουλιδάκης Κωνσταντίνος Παράδοση
ΦΑ302.2 Σκεπτικισμός
Skepticism
Βενιέρη Μαρία Σεμινάριο
ΦΒ051.1 Φιλοσοφία και Λογοτεχνία: Η Λογοτεχνία ως Φιλοσοφία
Philosophy and Literature: Literature as Philosophy
Ανδρουλιδάκης Κωνσταντίνος Άσκηση
ΦΒ230.6 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Αξιών
Introduction to the Philosophy of Values
Θεοδώρου Παναγιώτης Παράδοση
ΦΒ250.13 Εισαγωγή στην Αισθητική της Μουσικής
An Introduction to the Aesthetics of Music
Σταϊνχάουερ Ιάκωβος Παράδοση
ΦΒ333.2 Το Πρόβλημα της Ελεύθερης Βούλησης: Σύγχρονες Συμβατοκρατικές Θεωρίες
The Problem of Free Will: New Compatibilist Theories
Σαργέντης Κωνσταντίνος Σεμινάριο
ΦΒ350 Η Ενότητα των Τεχνών. Από το Καθολικό Έργο Τέχνης, στον Κινηματογράφο και τις Οπτικοακουστικές ΕγκαταστάσειςThe Unity of Arts. From the "Total Work of Art" (Gesamtkunstwerk) to Cinema and Audiovisual Installations Σταϊνχάουερ Ιάκωβος Σεμινάριο
ΦΓ061.1 Προσωκρατική Ανθρωπολογία
Presocratic Anthropology
Λέμπεντεφ Ανδρέας Άσκηση
ΦΓ064.4
Πλάτων: Πρωταγόρας
Plato: Protagoras
Μπάλλα Χλόη Άσκηση
ΦΓ364.10 Πλάτων: Πρωταγόρας
Plato: Protagoras
Μπάλλα Χλόη Σεμινάριο
ΦΓ276.3 Επιστήμη και Θρησκεία (17ος - 18ος αιώνας)
Science and Religion (17th - 17th century)
Τέγος Σπυρίδων Παράδοση
ΦΓ277 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Κάντ
Introduction to the Philosophy of Immanuel Kant
Σαργέντης Κωνσταντίνος Παράδοση
ΦΓ365.6 Η Φυσική Φιλοσοφία του Αριστοτέλη
Aristotle's Natural Philosophy
Καραμανώλης Γεώργιος Σεμινάριο
ΦΓ380.1 Φαινομενολογική Ψυχολογία των Συναισθημάτων: Αγάπη, Μίσος, Μνησικακία
Phenomenological Psychology of Emotions: Love, Hate, Ressentiment
Θεοδώρου Παναγιώτης Σεμινάριο

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΚΔΒ450 Βιολογική και Ψυχολογική Γέννηση του Ανθρώπινου Νου
Biological and Psychological Birth of the Human Mind
Κουγιουμουτζάκης Ιωάννης Σεμινάριο
ΚΚΑ100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Υ)
Introduction to Sociology
Βαφέας Νικόλαος Παράδοση
ΚΚΑ101 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
Introduction to Social Anthropology
Τσαντηρόπουλος Άρης Παράδοση
ΚΚΑ442 Κοινωνιολογία της Κρίσης Αναπαραγωγής των Τάξεων
Sociology of Crisis Reproduction of Classes
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος Σεμινάριο
ΚΚΒ415 Κοινωνιολογία της Κρίσης Αναπαραγωγής των Τάξεων
Sociology of Crisis Reproduction of Classes
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος Σεμινάριο
ΚΚΓ110 Ανθρωπολογία του Κινηματογράφου
Anthropology of the Cinema
Νικολακάκης Γεώργιος Παράδοση
ΚΚΓ408 Ζητήματα Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου
Issues of Ethnography of Greece
Τσαντηρόπουλος Άρης Σεμινάριο
ΚΜΑ250 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Introduction to Methodology in the Social Sciences
Κακλαμάνη Σταματίνα Παράδοση
ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία (Υ)*
Teaching Methodology
Κατσαρού Ελένη Παράδοση
ΚΠΑ020 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Υ)
Sociology of Education
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος Παράδοση
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση
Teaching Practicum
Κατσαρού Ελένη Άσκηση
ΚΠΑ003
ή
ΚΠΓ004
Το Πρόβλημα της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (19ος - 20ος αι.)
The Problem of Technical and Vocational Education in Greece (19th-20th c.)
Δαλακούρα Αικατερίνη Παράδοση
ΚΠΑ302
ή
ΚΠΓ303
Η Εκπαίδευση σε περιόδους κρίσης (19ος αι. - 20ος αι.)
The Education in Times of Crisis (19th cent. - 20th c.)
Δαλακούρα Αικατερίνη Σεμινάριο
ΚΨΑ050 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι  (Υ)
Introduction to Psychology I
Σταματοπούλου Δέσποινα Παράδοση
ΚΨΑ053 Ψυχολογία της Τέχνης
Psychology of Art
Σταματοπούλου Δέσποινα Σεμινάριο
ΚΨΑ354 Βιολογική και Ψυχολογική Γέννηση του Ανθρώπινου Νου
Biological and Psychological Birth of the Human Mind
Κουγιουμουτζάκης Ιωάννης Σεμινάριο
ΚΨΒ160 Ταυτότητα και Διομαδικές Σχέσεις
Identity and intergroup relations
Ιατρίδης Τηλέμαχος Παράδοση
ΚΨΒ310
ή
ΚΨΑ362
Αναπαραστάσεις των Κοινωνικών Σχέσεων
Representations of Social Relations
Ιατρίδης Τηλέμαχος Σεμινάριο
*Παρακολουθείται από τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου και πάνω

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΑΓΓΣ010 Αγγλικά Ι Γεναράκη Αμαλία Παράδοση
ΑΓΓΣ030 Αγγλικά ΙΙΙ Γεναράκη Αμαλία Παράδοση
ΓΕΡΣ010 Γερμανικά Ι Παππά Ελευθερία Παράδοση
ΓΕΡΣ030 Γερμανικά ΙΙΙ Παππά Ελευθερία Παράδοση
ΙΤΑΣ010 Ιταλικά Ι Γιαννακοδήμου Νέλα Παράδοση
ΙΤΑΣ030 Ιταλικά ΙΙΙ Γιαννακοδήμου Νέλα Παράδοση

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2013 - 2014
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΦΑ001.5 Αριστοτέλης, Φυσικά ΙΙ
Aristotle: Physics II
Χλ. Μπάλλα A
ΦΒ050.3 Η έννοια του δημιουργού στην τέχνη
Art and Authorship
Κ. Μπαντινάκη A
ΦΓ077.3 Η πρώτη εισαγωγή στην Κριτική της Κριτικής Δύναμης του Καντ
Kant’s First Introduction to  the Critique of Judgment
Κ. Σαργέντης Α
Φ110 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης
Philosophy of Science
Π. Θεοδώρου (Υ)
Φ140 Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία
Political and Social Philosophy
Κ. Καβουλάκος (Υ)
Φ120 Λογική
Logic
Γ. Καραμανώλης (Υ)
Φ180 Ιστορία της νεώτερης φιλοσοφίας
History of Modern Philosophy
Σπ. Τέγος (Υ)
ΦΑ204 Φιλοσοφία του Νου
Philosophy of Mind
Γ. Μαραγκός (Π)
ΦΑ201 Εισαγωγή στη μεταφυσική
Introduction to Metaphysics
Γ. Καραμανώλης (Π)
ΦΓ289 Νεότερες και Σύγχρονες Αισθητικές Θεωρίες
Modern and Contemporary Aesthetic Theories
Eυτ. Πυροβολακης (Μιχελή) (Π)
ΦΒ250.15 Φαντασία και δημιουργικότητα
Imagination and Creativity
Κ. Μπαντινάκη (Π)
ΦΒ233.2 Ελεύθερη βούληση και ηθική υπευθυνότητα
Free Will and Moral Responsibility
Κ. Σαργέντης (Π)
ΦΓ283 Αναλυτική φιλοσοφία της γλώσσας
Analytic Philosophy of Language
Μ. Βενιέρη (Π)
ΦΑ302.2 Πλατωνική θεωρία της γνώσης
Platonic Theory of Knowledge
Α. Λέμπεντεφ (Σ)
ΦΒ351 Φιλοσοφία και Λογοτεχνία
Philosophy and Literature
Ευτ. Πυροβολάκης (Μιχελή) (Σ)
ΦΒ342.4 Ειδικά θέματα φιλοσοφίας του δικαίου: Πολιτική ανυπακοή
Themes in Philosophy of Law: Civil Disobedience
Κ. Κουκουζέλης (Σ)
ΦΓ375.1 Μεταφράσεις φιλοσοφικών κειμένων (εμπειρισμός: Λοκ, Χιουμ)
Translation of Philosophical Texts (Empiricism: Locke, Hume)
Σπ. Τέγος (Σ)
ΦΓ386.1 Ιστορία της φιλοσοφίας: Οι γυναίκες φιλόσοφοι
History of Philosophy: Women Philosophers
Μ. Βενιέρη (Σ)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΚΨΑ051 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ (Υ)
Introduction to psychology II
Τσούρτου Β. (Π)
ΚΨΑ052
ή
ΚΨΒ056
Κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες για την καταγωγή του νου
Origins of the Human Mind: Classical and Current Theories
Κουγιουμουτζακης Ι. (Π)
ΚΨΒ371 Συναισθήματα που απαιτούν την αίσθηση εαυτού Σταματοπούλου Δ. (Σ)
ΚΨΑ355 Η γένεση και ανάπτυξη του δι-υποκειμενικού εαυτού Τσούρτου Β. (Σ)
ΚΨΒ349 Η ψυχολογία του χιούμορ
The Psychology of Humor
Κουγιουμουτζακης Ι. (Σ)
ΚΕΑ200 Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών (Υ)* Γεωργούλας Α. (Π)
ΚΚΑ110 Κοινωνιολογική Θεωρία (Υ) Τσαντηρόπουλος Άρ. (Π)
ΚΠΑ020 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Υ) Παναγιωτόπουλος Ν. (Π)
ΚΚΓ404 Εκπαίδευση και αγορά εργασίας Παναγιωτοπουλος Ν. (Σ)
ΚΔΓ504 Ζητήματα Μετανάστευσης στη Σύγχρονη Ελλάδα
Migration in Modern Greece
Κακλαμάνη Τ. (Σ)
ΚΚB417
ή
ΚΚΓ431
Εξουσία και εξέγερση στο Ελληνικό Εθνικό Κράτος
Power and Rebellion in the greek National State
Βαφέας Ν. (Σ)
ΚΜΑ550 Εφαρμογές στις ποσοτικές μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών
Applications in the quantitative methods of Social Sciences
Κακλαμάνη Τ. (Σ)
ΚΚΓ430
ή
ΚΚΒ418
Ειδικά θέματα ιστορικής και πολιτικής Κοινωνιολογίας 
Specific issues of Historical and Political Sociology
Bαφέας Ν. (Σ)
ΚΠΓ322 Σχολική κοινότητα και σχολική ζωή (19ος αιώνας -1960)
School community and school life (19th century - 1960s)       
Δαλακούρα Αικ. (Σ)

*Παρακολουθείται από τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου και πάνω

(τελευταία ενημέρωση: 06/03/2014 16:30)